พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ

  
     มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ เพื่อแสดงความออกถึงจงรักภักดีพระเจ้ากาวิละเจ้าหลวงเชียงใหม่
พลตรีศรายุธ รังสี ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5 และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมวางพานพุ่มสักการะพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ณ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ บริเวณริมแม่น้ำปิง ด้านหน้าค่ายกาวิละ ถ.เชียงใหม่– ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อแสดงความออกถึงจงรักภักดีพระเจ้ากาวิละเจ้าหลวงเชียงใหม่
พระเจ้ากาวิละพระบรมราชานราธิบดีศรีสุริยวงศ์ฯ ปกครองนครเชียงใหม่ ตั้งแต่พุทธศักราช 2317 ในช่วงเวลาที่ปกครองนครเชียงใหม่นั้น ได้ขยายพระราชอาณาเขตให้ไทยมีเขตแดนขยายออกไปอย่างกว้างขวาง มีหัวเมืองต่างๆ มายอมอยู่ภายใต้อำนาจเป็นจำนวนมาก ได้บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและปกครองอาณาประชาราษฎร์ ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดระยะเวลาที่ทรงปกครองล้านนาไทย และถึงแก่พิราลัย เมื่อวันพุธแรม 4 ค่ำ ปี 2358 สิริรวมพระชนมพรรษา ได้ 74 ปี
สำหรับ การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ได้เริ่มงานเมื่อ ปีพุทธศักราช 2510 โดยพันเอกการุณ บุญบัลดาล ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ในขณะนั้น ได้ริเริ่มดำเนินการ และได้รับความเห็นชอบจาก พลตรีเจ้าราชบุตร ณ เชียงใหม่ ทายาท พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ ณ เชียงใหม่ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย และตระกูล ณ เชียงใหม่ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไปร่วมกันจัดหาทุนก่อสร้าง โดยกระทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2513 กรมศิลปากรออกแบบอนุสาวรีย์ และทำพิธีเททองพระรูปอนุสาวรีย์ เมื่อ 7 กันยายน 2518 และทำพิธียกพระรูปอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ขึ้นประดิษฐานแท่นอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2518 นอกจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือร่วมกันสร้างอาคารอนุสรณ์สถานพระเจ้ากาวิละ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมเหตุการณ์ในอดีต และสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับพระเจ้ากาวิละ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์และวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมี พลตรี แป้งมาลากุล ณ อยุธยา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2536 โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 3,200,000 บาท
 
5 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:36 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่