สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เตรียมรายงานคุณภาพของอากาศ ผ่านแอพพลิเคชั่น Air4Thai

  
     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 นำแอพพลิเคชั่น Air4Thai สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android มาใช้รายงานสถานการณ์คุณภาพของอากาศ สถานการณ์หมอกและควันไฟป่า
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอควันไฟป่า ปี 2557 นี้ ได้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลสภาพอากาศผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา (Mobile Application) สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพื่อใช้ในการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทย เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถเรียกใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ โดยใช้ชื่อแอพพลิเคชั่นว่า Air4Thai ที่จะสามารถรายงานคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่มีอยู่ 70 สถานีทั่วประเทศและคำนวณค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) โดยแสดงผ่านสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนสีต่างๆ เป็นตัวแทนระดับคุณภาพอากาศ นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ ในการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศภายในประเทศ สำหรับผู้ที่ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android สามารถเข้าไปดูคุณภาพอากาศในลักษณะเดียวกันได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/ และ www.aqmthai.com และ http://aqnis.pcd.go.th/
 
5 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:41 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่