ปฏิบัติการ Click Off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

  
     อำเภอเมืองเชียงใหม่เปิดโครงการปฏิบัติการ Click Off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ประจำปี 2557 ตั้งเป้าลดปัญหาหมอกควันให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ10
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Click Off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ประจำปี 2557 ณ บริเวณธนาคารกิ่งไม้-ใบไม้ ของเทศบาลตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า โดยมีเป้าหมายคืองดการเผาทุกชนิดในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของประชาชน ให้ตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดขึ้นจากหมอกควัน และไฟป่าซึ่งไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของคนเชียงใหม่ แต่เป็นปัญหาระดับประเทศ ที่รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข เพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพในเด็ก คนป่วย และคนชรา รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัด สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าจะลดปัญหาหมอกควันลง ให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ ซึ่งปีนี้นอกจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ แล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำของรัฐฉานในประเทศพม่าที่ตระหนักถึงปัญหา และจะร่วมกันลดปัญหาหมอกควัน และไฟป่า คาดว่าจะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยทั้งหมดได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนในการลดปัญหาหมอกควัน และหยุดการเผาทุกชนิด
กิจกรรมในงานว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบธงสัญลักษณ์เปิดปฏิบัติการ Click Off แก่ส่วนราชการต่างๆกว่า 30 หน่วยงาน ฉีดพ่นฝอยละอองป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ ปล่อยปลาลงในบ่อของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและปลูกต้นราชพฤกษ์ในบริเวณดังกล่าวด้วย
 
6 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:53 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่