รายงานพิเศษ ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ เทศบาลตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  
     รายงานพิเศษ ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ เทศบาลตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต้นแบบการแก้ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
ปัญหามลพิษหมอกควัน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำของทุกปีในช่วงฤดูหนาวต่อฤดูร้อนของภาคเหนือ แต่ด้วยความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ปี 2557 นี้ พบว่าปัญหาหมอกควันเบาบางลง ทั้งนี้อาจจะมาจากหลายปัจจัย แต่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือความร่วมมือของคนในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้ถือเอาปัญหามลพิษหมอกควัน ไฟป่าและภัยหนาวเป็นวาระจังหวัดที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือแก้ปัญหา จึงได้จัดโครงการให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมในพื้นที่ และประกวดเพื่อลดปัญหาล่าสุดมีหลายพื้นที่ที่ดำเนินการลดปัญหาหมอกควันจนกลายเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้พื้นที่อื่นมาศึกษาดูงาน เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่คิดค้นหาวิธีลดปัญหาหมอกควัน จนกระทั่งได้แนวทางที่เป็นรูปธรรม โดยการออกเทศบัญญัติควบคุมการเผา จัดตั้งธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ โดยประสานขอใช้ที่ดินจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดรถไปรับเศษวัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้จากบ้านชาวบ้าน นำใบไม้ไปทำปุ๋ยคอก โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาอบรมให้ กิ่งไม้ไปทำถ่านและน้ำส้มควันไม้ กิ่งไม้ที่มีคุณภาพ จะส่งบ้านถวายทำงานหัตถกรรมจำหน่าย เริ่มจาก 100 หลังคาเรือน ปัจจุบันมีหลายร้อยหลังคาเรือนร่วมเป็นสมาชิก
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จะแจกคืนไปยังสมาชิก และนำไปใช้ในพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ที่อยู่บริเวณเดียวกัน นับเป็นความสำเร็จในการลดมลพิษหมอกควันและยังได้ประโยชน์ โครงการดังกล่าวเป็นต้นแบบถ่ายทอดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มาศึกษาดูงาน และยังได้รับรางวัลอันดับสองของประเทศอีกด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะกล่าวด้วยว่า ในอนาคต จะดำเนินการขอพันธุ์องุ่นมาปลูก เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการปลูกองุ่นด้วย โดยตั้งเป้าจะให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำหรับคนทั่วไปได้มาศึกษาดูงาน หาความเพลิดเพลินและได้ความรู้กลับไปด้วย
 
7 กุมภาพันธ์ 2557 , 11:05 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่