เปิดแล้วงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557

  
     เปิดแล้วงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 พบสินค้าหัตถกรรมราคาย่อมเยา พร้อมชมการแข่งขันต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการแข่งขันตีกลองมองเซิงที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ณ บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง คณะกรรมการจัดงาน และราษฎรบ้านถวาย จัดระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายให้ชาวไทยและต่างชาติได้รู้จัก ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานแกะสลักให้มีคุณภาพและมีคุณค่าทางศิลปะ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยความร่วมมือของภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ระยะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานหลายงาน โดยมีงานใหญ่ คือ งานไม้ดอกไม้ประดับ และเริ่มมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนมาก บ้านถวาย มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพราะช่างมีความสามารถสูงในการแกะสลัก เดินเส้น แต่งลาย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งการจัดงานลักษณะนี้ ถือเป็นการเผยแพร่ให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 นี้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่นที่บ้านถวาย มีความจำเป็นต้องรักษาเอกลักษณ์เฉพาะไว้ เพื่อแสดงความโดดเด่น ไม่เหมือนใคร เป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในบ้านถวาย
กิจกรรมภายในงาน มีการตกแต่งขบวนรถหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ด้วยชิ้นงานหัตถกรรมเลื่องชื่อของหมู่บ้านถวาย เช่น งานแกะสลักไม้ งานลงรักปิดทอง และงานเดินเส้น นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน สะล้อ ซอ ซึง แข่งขันตีกลองสะบัดชัย การเดินเส้น แต่งลาย รงรัก ปิดทอง นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันทำลาบพื้นเมือง ร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดหน้าร้านน่ามอง และการแข่งขันตีกลองมองเซิง ที่หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบัน
 
7 กุมภาพันธ์ 2557 , 15:52 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่