งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่เปิดขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่

  
    งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่เปิดขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ มีผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมแสดงและจำหน่ายจำนวนมาก
นายอาศีส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายนิวัฒนธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ ( Chiang Mai Halal International Fair :CHIF) ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต งานดังกล่าวเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล และเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีมาตรฐานถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม และได้รับการรับรองจากองค์กรศาสนา และเพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือ สร้างเครือข่าย แสดงศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลของภาคเหนือให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค งานดังกล่าวได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ บริการที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมและได้รับมาตรฐานฮาลาลทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และลุ่มน้ำโขง มาจัดแสดงและจำหน่ายในงานกว่า 200 คูหา นิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจับคู่เจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการภาคเหนือกับภาคอื่น ๆ และกลุ่มประเทศเป้าหมายที่มาร่วมงาน การอบรมหลักสูตรพ่อครัวฮาลาล และการบรรยายพิเศษ
แต่ละปีประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสู่ต่างประเทศทั่วโลกประมาณ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เกือบร้อยละ 20 หรือ 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นอาหารฮาลาลเพื่อการบริโภคของมุสลิม ส่งเข้ากลุ่มประเทศมุสลิม 57 ประเทศ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลอันดับ 5 ของโลก ซึ่งการจะก้าวสู่อันดับหนึ่งได้นั้น ต้องมีการพัฒนาและเสริมสร้างตราสัญลักษณ์ฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
 
7 กุมภาพันธ์ 2557 , 16:40 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่