รายงานพิเศษ “มหัศจรรย์ดินยิ้ม”

  
     รายงานพิเศษ “มหัศจรรย์ดินยิ้ม” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในหมู่บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงินนับแสนบาทต่อปี
หมู่บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมชาวบ้านเคยมีอาชีพการปั้นดินมาหลายชั่วอายุคน เช่น การปั้นอิฐมอญ คนโท แจกัน สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมา ต่อมา คงเหลือคนปั้นอิฐมอญและคนโท เพียงไม่กี่ราย เพราะประสบกับปัญหาทางด้านการตลาด ประกอบกับเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นและความเจริญทางด้านวัตถุเริ่มกระจายเข้ามา ในกลุ่มคนวัยทำงาน และกลุ่มหนุ่มสาวมีโอกาสเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น ทำให้สามารถเลือก ประกอบอาชีพหรืองานตามที่ตนเองมีความถนัดทำให้การประกอบ เกี่ยวกับการปั้นลดน้อยลงไป และหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน ต่อมา นายดุษฎี รักมณี ได้นำเอาศิลปะการปั้นประติมากรรมดินเผา และได้มีชาวบ้านบางส่วน มีความสนใจ ประกอบกับชาวบ้านมีพื้นฐานในการปั้นอยู่แล้ว จงมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ตุ๊กตารูปคนหรือสัตว์ในอิริยาบถต่างๆ จนเป็นที่สนใจและรู้จัดของชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กนักเรียนและผู้ที่สนใจในศิลปะการปั้นอีกด้วย
นางถวิล ปะมะละ เจ้าของร้านอารมณ์ดี เล่าว่า เมื่อปี 2553 มีการจัดงานมหัศจรรย์ดินยิ้มครั้งแรก และก็ได้รับการส่งเสริมมาโดยตลอด โดยลวดลายส่วนใหญ่มาจากความคิดของแต่ละร้านซึ่งแตกต่างกันไป ช่วงเทศกาลสำคัญก็ต้องมีการคิดลวดลายใหม่ๆ เช่นวันแห่งความรักที่ใกล้จะถึงนี้ ทางร้านได้มีการปั้นลวดลายตุ๊กตาเด็กชายหญิงอุ้มหัวใจ แจกันรูปหัวใจ โดยผลิตภัณฑ์ที่ร้านมีตั้งแต่ราคาหลักสิบ ไปจนถึงหลักพัน ส่วนดินเหนียวนั้น รับมาจากพ่อค้าคนกลางที่ซื้อมาจากอำเภอสันป่าตอง นำมาโม่ บด ผสมกับน้ำเปล่า จากนั้น เอามาพักไว้ 1 คืน แล้วค่อยปั้น ซึ่งจุดเด่นของการปั้นที่หมู่บ้านป่าตาล เป็นการปั้นด้วยมือทุกชิ้น และสาเหตุที่ใช้ดินเหนียวสันป่าตอง เพราะแห้งแล้วไม่ร้าว
เจ้าของร้านอารมณ์ดี เล่าด้วยว่า ที่ร้านอารมณ์ดี มีคำสั่งซื้อมากๆ จะต้องใช้แรงงานคนประมาณ 5-6 คน หลักๆ จะช่วยกันออกความคิด คิดลวดลายใหม่ๆ และช่วยกันปั้น ซึ่งต้องคิดตลอดเวลา เพราะลูกค้าไม่ชอบลายซ้ำ มีทั้งลูกค้าในจังหวัด ในประเทศ และลูกค้าต่างชาติ ส่วนใหญ่ลูกค้าต่างชาติชอบสั่งให้ปั้นลวดลายที่ดูทันสมัย ไม่ชอบลายท้องถิ่น ราคาที่สั่งซื้อก็ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ต้นปี มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างชาติ 2-3 รายแล้ว นิยมมารับของด้วยตนเอง อาชีพนี้ ทำให้ตนและครอบครัวไม่ต้องออกไปทำมาหากินนอกบ้าน ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็ไม่มาก ตลอดทั้งปี มีรายได้ถึงหลักแสน
สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ามาเที่ยวชม และซื้อสินค้าได้ที่ กลุ่มประติมากรรมดินเผาป่าตาล ตำบลสันผักหวาน ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเอกลักษณ์เฉพาะอย่างหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเที่ยวชม คือตุ๊กตาปั้นดินบ้านป่าตาลทุกชิ้น จะมีรอยยิ้ม ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “มหัศจรรย์ดินยิ้ม” และวันนี้ก็ได้สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในหมู่บ้าน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
7 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:07 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่