จังหวัดเชียงใหม่จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2557

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์นี้
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน วัด สถานศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมใจกันถือปฏิบัติเป็นพุทธบูชาในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2557 ขอความร่วมมือร่วมกันประดับธงชาติ ธงศาสนา ตามอาคารบ้านเรือน วัด หน่วยงาน สถานศึกษา ห้างร้าน บริษัทและร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ ขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด นิมนต์พระภิกษุสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรมและจัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน และเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด เจริญสมาธิภาวนา และประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน
สำหรับกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วย การแข่งขันบรรยายธรรมะ กิจกรรมการแข่งขันจัดบอร์ดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา การปฏิบัติธรรมชำระจิตของนักเรียน เนื่องในวันมาฆบูชา จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 100 คน การบรรยายธรรม ถามด้วยรัก ตอบด้วยธรรม กับ ท่าน ว.วชิรเมธี การจัดกิจกรรมปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์ การประกวดภาพวาดส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา และพิธีเวียนเทียนของวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่
 
7 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:13 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่