เปิดแล้วงานแสดงนิทรรศการและการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การประกวดตกแต่งภูมิทัศน์และจัดร้านค้า OTOP และ ข่วงวัฒนธรรม ชาติพันธุ์

  
     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานแสดงนิทรรศการและการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การประกวดตกแต่งภูมิทัศน์และจัดร้านค้า OTOP และ ข่วงวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ส่วนหนึ่งของงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557 ของจังหวัดเชียงใหม่
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการและการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ เปิดกิจกรรมประกวดตกแต่งภูมิทัศน์และจัดร้านค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ และเปิดงานข่วงวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557 จัดระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจะมีพิธีเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 19.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ ปีนี้มีรถแห่ขบวนไม้ดอกไม้ประดับกว่า 40 คัน
สำหรับการจัดนิทรรศการและการประกวด ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สวนโชว์ ซุ้มถ่ายภาพ ประเภทต่างๆ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นอาชีพที่มั่นคงของเกษตรกร ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP งามสะพรั่งมวลพฤกษา ล้ำค่าปัญญา ชาติพันธุ์เชียงใหม่ เป็นส่วนที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การประกวดร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของทุกอำเภอ เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด ให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นอกจากนี้ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ยังมีงานข่วงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ถือว่าจัดเป็นครั้งแรกในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโอกาสเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ต่างๆ ด้วย
 
7 กุมภาพันธ์ 2557 , 19:35 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่