ผลการประกวดขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557

  
     ผลการประกวดขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557 ขบวนรถของอำเภอฝาง คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ขบวนรถอำเภอฮอด คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557 ปีนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกรมการท่องเที่ยว จัดส่งขบวนรถร่วมงาน 41 ขบวน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมชมความงดงามจำนวนมาก
สำหรับการประกวดขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจำนวน 27 ขบวน ซึ่งเป็นขบวนที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประกวด ประกอบด้วย ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ขบวนรถบุปผชาติอำเภอฝาง รองชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอสันป่าตอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอสันทราย ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอแม่ออ ส่วนประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ขบวนรถบุปผชาติอำเภอฮอด รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอสันกำแพง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ขบวนรถสภาอุตสาหกรรมร่วมกับชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา และประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ขบวนรถบุปผชาติอำเภอเมืองเชียงใหม่ รองชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอแม่อาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอแม่แตง ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอหางดง ทั้งนี้ พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ขบวนรถบุปผชาติที่ชนะเลิศการประกวดทั้ง 3 ประเภท กำหนดจัดขึ้น ณ เวทีหลักบริเวณลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ ในช่วงค่ำของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการจัดงาน เริ่มในเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
 
9 กุมภาพันธ์ 2557 , 15:17 น. , อ่าน 1263  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่