ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาพอากาศภาคเหนือ พื้นที่ทางตอนบนของภาคยังมีอากาศหนาว

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาพอากาศภาคเหนือ พื้นที่ทางตอนบนของภาคยังมีอากาศหนาว ประชาชนควรดูแลรักษาสุขภาพจากลักษณะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาพอากาศ ช่วงวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนช่วงวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-15 องศาเซลเซียส ทางตอนล่างของภาคมีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-9 องศาเซลเซียส ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ควรดูแลรักษาสุขภาพจากลักษณะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
 
9 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:25 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่