โครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี เนื่องในวันมาฆะบูชา

  
     วัดโลกโมฬี เชิญชวนคณะศรัทธาโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี เนื่องในวันมาฆะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระครูไพบูลเจติยารักษ์ ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรว่า วันมาฆะบูชาปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 วัดโลกโมฬี กำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพรัก และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆ ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 ได้มอบให้วัดโลกโมฬีจัดการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี ปีนี้ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ บวชเนกขัมมะบารมี เป็นเวลา 3 คืน 3 วัน โดยขอเชิญชวนคณะศรัทธาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. สอบถามและสมัครได้ที่วัดโลกโมฬี หมายเลขโทรศัพท์ 0 5340 4039 และ 088 420 3234
 
9 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:30 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่