เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรับมอบยีราฟจากองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรับมอบยีราฟจากองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นของขวัญแก่ชาวไทย ในวันแห่งความรัก
ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดงานแถลงข่าวการรับมอบน้องหมึก ยีราฟเพศผู้อายุ 2 ปี 10 เดือน จากองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์ กรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์ เป็นผู้แทนมอบให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี การส่งมอบยีราฟในครั้งนี้นับว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างกัน ที่ผ่านมาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มอบกวางผาให้กับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปแล้วจำนวน 3 ตัว แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างสององค์กร และถือเป็นของขวัญในเทศกาลแห่งความรักแก่ชาวไทยทุกคน
การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการเผยแพร่ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก ซึ่งบางชนิดไม่สามารถซื้อขายได้ แต่สามารถทำการแลกเปลี่ยนเพื่อเผยแพร่ขยายพันธุ์ และเพื่อการศึกษาภายในหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการดูแลสัตว์เท่านั้น โดยกรณีของกวางผา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ในสถานที่เพาะเลี้ยงได้ถึงจำนวน 20 ตัว และองค์การสวนสัตว์ฯประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ค่าง 5 สี ซึ่งจะนำมามอบให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อไปในอนาคต
 
10 กุมภาพันธ์ 2557 , 16:53 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่