เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเน้นตลาดในประเทศ ทดแทนตลาดต่างประเทศที่ยกเลิกหลายเที่ยวบินจากผลกระทบทางการเมือง

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเน้นตลาดในประเทศ ทดแทนตลาดต่างประเทศที่ยกเลิกหลายเที่ยวบินจากผลกระทบทางการเมือง ขณะเดียวกันยังปรับแผนรองรับตลาดประชาคมอาเซียนด้วย
ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยถึงแผนการตลาดของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปี 2557 เนื่องจากประสบปัญหาความไม่สงบทางการเมือง พบว่าต่างชาติโดยเฉพาะฮ่องกงยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยว กลุ่มลูกค้าต่างประเทศลดลงถึงร้อยละ 20 สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ปีนี้จึงเน้นกลุ่มคนไทยมากขึ้น โดยได้ส่งเสริมทั้งกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ ไทยเที่ยวไทย ส่วนของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศนั้นยังต้องดำเนินการในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ออกโรดโชว์กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่มีสายการบินต่างประเทศบินตรงถึง 17 เที่ยว ตั้งเป้าจะมีนักท่องเที่ยว 4-5 แสนคน ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มี 6 แสนคน มีรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชม 100 ล้านบาท ขณะที่ปี 2556 มีรายได้ 97 ล้านบาท ซึ่งรายได้คิดเป็น 2 ใน 3 ของรายจ่าย โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีรายจ่ายเฉลี่ยทั้งปี 150 ล้านบาท เป็นค่าจ้างพนักงาน และค่าดูแลสัตว์ โดยได้ขึ้นเงินเดือนพนักงานเป็นขั้นต่ำ 15,000 บาทตามนโยบายรัฐบาลส่งผลให้รายจ่ายเพิ่มร้อยละ 50 บวกกับค่าอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ทั้งนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เพิ่มค่าบัตรเข้าชม 1 ครั้ง นับตั้งแต่เปิดบริการมา 9 ปี
ล่าสุดเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกำลังดำเนินการก่อสร้างโรงละครกลางแจ้ง มีการแสดงโชว์สัตว์ ไฮไลท์สำคัญคือโชว์เสือว่ายน้ำในแท้งค์อคิลิก หากดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะดีกว่าไนท์ซาฟารีที่ประเทศสิงคโปร์ ในอนาคตอันใกล้จะมีการแจกเครื่องมือแปลภาษา 5 ภาษา มีภาษาไทย อังกฤษ จีน และอื่น ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน ให้เที่ยวชมอย่างมีอรรถรสด้วย
 
10 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:18 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่