กรมการกงสุล เปิดระบบออนไลน์ให้บริการทำหนังสือเดินทางแล้ว

  
     กรมการกงสุล เปิดระบบออนไลน์ให้บริการทำหนังสือเดินทางแล้ว ประชาชนสามารถไปใช้บริการ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆ ได้ตามปกติ
นางสาวนารีตา สุประดิษฐ ณ อยุธยา รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ ได้แจ้งเปิดให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางด้วยระบบสำรองวันละ 200 เล่ม ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น ขณะนี้หนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากกรมการกงสุลว่าสามารถเปิดระบบออนไลน์เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจะส่งผลให้สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ ตลอดจนสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในจังหวัดอื่นๆ ทำการได้ตามปกติด้วยเช่นกัน โดยภาคเหนือประชาชนสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานหนังสือชั่วคราวเชียงราย พิษณุโลก และนครสวรรค์ ทั้งนี้ ประชาชนที่ไปยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางจะได้รับเล่มทางไปรษณีย์ภายใน 5 – 7 วัน
 
11 กุมภาพันธ์ 2557 , 14:37 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่