วัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557

  
     วัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 พบกับ ประติมากรรมสำริด พระศรีอาริยเมตไตรย์ ศิลปะสมัยลพบุรี ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวง และกิจกรรม Full Moon Dhamma Festival ที่วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
วัดสวนดอก พระอารามหลวง เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้ คณะสงฆ์วัดสวนดอกพระอารามหลวง ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมนมัสการประติมากรรมสำริด พระศรีอาริยเมตไตรย์ หรือ พระศรีอาริย์ 8 กร ศิลปะสมัยลพบุรี อิทธิพลศิลปะเขมร สมัยปาปวน ถึงสมัยนครวัด ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 อายุราว 900-1,000 ปี ขนาดความสูง 21 นิ้ว (53 ซม.) เพื่อเป็นสิริมงคล เชื่อว่าหากใครได้มานมัสการแล้ว จะได้ร่วมสมัยกับพระศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย์
ขณะที่วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง กำหนดจัดวันมาฆะบูชารำลึก Full Moon Dhamma Festival เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า มีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ ทำบุญตักบาตร เจริญจิตสมาธิภาวนาแผ่เมตตา นอกจากนั้น ยังมีการแสดงการสร้างอาชีพใหม่ในวันมาฆะบูชา ได้แก่ การปั้นดิน ดุนโลหะ ฉลุกระดาษสา ตัดตุงล้านนา ประดิษฐ์โคมล้านนา ทำเครื่องสักการะ การแสดงการเขียนรูปผ้าพระบฎ ทำตุงพระเจ้าพันองค์ รอบองค์พระเจดีย์เจ็ดยอด ประกวดวาดภาพ วัดเจ็ดยอดมรดกแห่งล้านนา การให้ความรู้และสาธิตมารยาทชาวพุทธ และการแสดงธรรมะคีตา กวีศิลป์ ช่วงค่ำ มีการเสวนา เรื่อง วันแห่งความรัก เชิงหลักการทางพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์โลก การใช้ธรรมจากดวงจิตพิชิตโรคทั้งกายใจ และพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์เจ็ดยอด
 
11 กุมภาพันธ์ 2557 , 15:34 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่