อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์

  
     อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า โดยจัดตั้งอาสาสมัครมิสเตอร์ไฟป่าและชุดเคลื่อนที่เร็วทุกหมู่บ้าน
นายวิเชียร พุฒวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ของอำเภอแม่ริม ณ สนามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลังมวลชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมพิธีกว่าสามพันคน มีการแสดงสาธิตการดับไฟป่า และขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน โดยนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอแม่ริมกล่าวว่าช่วงฤดูแล้งของทุกปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดสถานการณ์มลพิษหมอกควัน เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมภาคเหนือของไทย ประกอบกับเชียงใหม่มีสภาพเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิด Hot Spot ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศก็สะสมจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และการท่องเที่ยวของจังหวัด สูญเสียงบประมาณและรายได้หลายพันล้านบาท อำเภอแม่ริมจึงสนองนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัด ดำเนินการห้วง 80 วันอันตราย 1 กุมภาพันธ์ ถึง 21 เมษายน 2557 งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ บุคลากร พลังประชาชน ราษฎรอาสาดับไฟป่า รถน้ำ รถดับเพลิง โดยประสานความร่วมมือกับราษฎร 92 หมู่บ้าน จัดอาสาสมัครเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วดับไฟป่าหมู่บ้านละ 25 คน และอาสาสมัครมิสเตอร์ไฟป่าหมู่บ้านละ 1 คน ลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง โดยตั้งรางวัลให้แก่ตำบลและหมู่บ้านที่ไม่เกิดไฟป่าด้วย
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ร่วมบริจาคเงินจำนวนกว่า 9 หมื่นบาท เพื่อสมทบกองทุนดับไฟป่าของอำเภอแม่ริมด้วย
 
11 กุมภาพันธ์ 2557 , 18:35 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่