การปฏิบัติธรรมชำระจิตของนักเรียนเนื่องในวันมาฆบูชา รุ่นที่ 3

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมชำระจิตของนักเรียนเนื่องในวันมาฆบูชา รุ่นที่ 3 ว่า ขอให้เยาวชนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งกับตนเอง และสื่อสารต่อให้ผู้อื่นด้วย
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมการปฏิบัติธรรมชำระจิตของนักเรียนเนื่องในวันมาฆบูชา รุ่นที่ 3 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายสถาบัน ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่เยาวชนรุ่นนี้ ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมชำระจิตใจเนื่องในวันมาฆะบูชา เพราะแต่ละคนที่มา ล้วนแล้วแต่มีความโดดเด่น ซึ่งถูกคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาของตนอยู่แล้ว เมื่ออบรมเสร็จเยาวชนกลุ่มนี้ จะสามารถนำความรู้ แนวคิด ที่ได้ไปสื่อสารต่อ ถือว่าเกิดประโยชน์มาก เพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หากตั้งใจฟัง ตั้งใจรับรู้ แล้ว จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆะบูชาปีนี้ ขอให้เยาวชนที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมชำระจิตครั้งนี้ ปฏิบัติตามหลักโอวาทปาติโมกข์ ได้แก่ ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส
 
12 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:25 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่