จังหวัดเชียงใหม่ประชุมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการส่งเสริมการค้าชายแดนเชียงใหม่ เมียนมาร์

  
    จังหวัดเชียงใหม่ประชุมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการส่งเสริมการค้าชายแดนเชียงใหม่ เมียนมาร์ ผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนกิ่วผาวอก หลักแต่งและสันต้นดู่ เตรียมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 6 เส้นทาง
นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการด้านการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด่านกิ่วผาวอก และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าชายแดน เชียงใหม่ –สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โครงการพัฒนาการค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ติดกับชายแดนเมียนมาร์ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเวียงแหง เชียงดาว ไชยปราการ ฝางและแม่อาย ระยะทาง 277 กิโลเมตร มีจุดผ่อนปรนค้าชายแดน 3 จุด คือ จุดผ่อนปรนหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จุดผ่อนปรนสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย และจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาวซึ่งมีศักยภาพมากที่สุด มีมูลค่าการค้าก่อนปิดด่านปีละหลายร้อยล้านบาท โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ได้นำเสนอโครงการส่งเสริมพัฒนาการค้าชายแดนเมียนมาร์กับจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน โดยมอบหมายให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับไปพิจารณาเรื่องการยกระดับจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงใหม่และจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อผลักดันให้มีการเปิดด่าน
นายไพโรจน์ กุลวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าที่ผ่านมานโยบายของไทยชัดเจนในการเปิดด่าน แต่พม่ายังไม่พร้อม อย่างไรก็ตาม พม่าจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว หากเปิดประชาคมอาเซียน เชียงใหม่จึงต้องเตรียมการรองรับระหว่างที่ยังไม่เปิดด่านกิ่วผาวอก โดยจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 6 เส้นทาง ชูจุดเด่นของแต่ละเส้นทางเชื่อมโยงกัน โดยมีทั้ง หมู่บ้านก๊กมินตั๋ง ถ้ำเชียงดาว ถ้ำงอบ ปาย ปางชางแม่แตง เมืองคอง ดอยอ่างขาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่
ขณะที่นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่กล่าวว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว ต้องเตรียมการให้พร้อม ทั้งการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ที่พัก ร้านอาหาร โดยปลัดจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอให้จัดแรลลี่แต่ละเส้นทางเพื่อหาจุดเด่นแล้วกำหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยว
 
12 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:36 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่