เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม ผุด 3 โครงการดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและต้นไม้ใหญ่

  
    เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม ผุด 3 โครงการดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและต้นไม้ใหญ่ ทั้ง ดูแลต้นยางนา 500 ต้นสายเชียงใหม่ สารภี โครงการสวนผักฮักเมืองและโครงการเขียวโชว์พราว ชวนประชาชนปลูกผักอินทรีย์
นางสาวลักขณา ศรีหงษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวยหอม เปิดเผยว่า จากกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่มีปัญหามลพิษหมอกควันเป็นประจำทุกปี และพบว่าพื้นที่สีเขียวก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ ทางกลุ่มจึงได้รวมตัวขับเคลื่อน ทั้งเรื่องการเติมเต็มต้นไม้ใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมให้ความรู้แก่ชุมชน โดยการสนับสนุนทุนจากสำนักสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในพื้นที่ชุมชนนำร่องพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ เริ่มจากการดูแลต้นยางนา 500 ต้น บนถนนสายเชียงใหม่-สารภี สายเก่า อบรมหมอต้นไม้เพื่อดูแล และติดชิพต้นยางนาทั้งหมด ทั้งพื้นที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ซึ่งมีต้นยางนา 300 ต้น และอีก 27 ชุมชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 200 ต้น โครงการดังกล่าวดำเนินการระยะเวลา 2 ปี และจะยั่งยืนเมื่อชุมชนร่วมมือตลอดไป นอกจากนี้ยังมีโครงการ สวนผักฮักเมือง เนื่องจากในปัจจุบันกระแสรักสุขภาพของประชาชนมีมากขึ้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.ได้สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการระยะเวลา 18 เดือน นอกจากนี้ยังมีโครงการเขียว โชว์พราว โชว์สวนผักให้โลกเห็น โดยการเชิญชาวเชียงใหม่ ร่วมประกวดสวนผักอินทรีย์ในบริเวณบ้าน ร้านค้า โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการ ในพื้นที่อำเภอเมือง สันทราย หางดง แม่ริม สันกำแพงและสารภี
สำหรับผู้สนใจส่งภาพถ่ายจำนวน 5 ภาพ พร้อมคำบรรยายแรงจูงใจในการปลูกผักอินทรีย์กินเองความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 มาที่ cmgreencity@gmail.com หรือโครงการสวนผักฮักเมือง 77/1 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 ภายใน 31 มีนาคม 2557 นี้ และประกาศผลวันที่ 20 เมษายน 2557 โครงการดังกล่าวหากได้รับการคัดเลือกจะมีงบประมาณให้ 5 พันบาท ต่อครอบครัว โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปอบรมวิธีการปลูกและดูแลให้ ส่วนสถานที่ราชการที่ร่วมโครงการจะได้งบประมาณสนับสนุน 25,000 บาท
 
12 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:40 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่