รายงานพิเศษ การแสดงความรักเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  
     รายงานพิเศษ เทศกาลแห่งความรัก เทศกาลแห่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โอกาสสำคัญของการแสดงความรักอย่างถูกวิธีตามหลักพระพุทธศาสนา
จากข้อมูลของสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เกี่ยวกับ อัตราการคลอดของหญิงไทย อายุ 14-19 ปี แนวโน้มสูงขึ้นจาก 49.3 คนต่อประชากรหญิงในช่วงอายุเดียวกัน 1,000 คน ในปี 2548 เพิ่มขึ้นเป็น 53.8 คน ในปี 2555 ทั้งยังพบว่า วัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้น และอายุน้อยลงเรื่อยๆ จากเดิมอยู่ที่อายุ 18-19 ปี ในปี 2539 เป็นอายุ 13-15 ปี ในปี 2555 และยังใช้ถุงยางอนามัยน้อยกว่าร้อยละ 50 จึงส่งผลให้มีแม่วัยใสจำนวนมาก สาเหตุสำคัญ ส่วนหนึ่งเกิดจากพัฒนาการทางเพศสมบูรณ์ก่อนพัฒนาการทางอารมณ์ วัยรุ่นเจริญเติบโตขึ้นจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ ทั้งยังได้รับอิทธิพลจากสื่อต่างๆ อีกทั้งการให้ความรู้เรื่องเพศยังไม่ชัดเจนแตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษา
จากปัญหาดังกล่าว ทำให้วันวาเลนไทน์ หรือ วันแห่งความรัก จะถูกจับตามองจากผู้ใหญ่ที่มีความห่วงใยเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติว่า โอกาสนี้ มักมีคู่รักหลายคู่ พากันออกนอกลู่นอกทาง เกิดเป็นปัญหาจนยากจะแก้ไข ก่อนวันแห่งความรักทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะออกมารณรงค์กันในเชิงรุก เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักให้วัยรุ่น นายปิยะ ปัญญาบุญ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กล่าวว่า จริงแล้วการแสดงความรัก ไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ เพราะหากเกิดปัญหาตามมา จะเป็นที่หนักใจของครอบครัว ปีนี้วันแห่งความรักตรงกับวันมาฆะบูชาด้วย อยากให้เพื่อนๆ ที่มีความรัก ชวนคู่รักไปทำบุญมากกว่าการหมกมุ่นกับเพศสัมพันธ์ การไปทำบุญกับครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นโอกาสที่ดีที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะได้เรียนรู้กันมากขึ้น ขณะที่ นางสาวอรณิชา พูลผล นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จากโรงเรียนพาณิชยการลานนา กล่าวว่า จริงแล้ววันแห่งความรัก เป็นอีกวันหนึ่งที่คู่รักจะได้แสดงความรักซึ่งกันและกัน แต่ความจริงใจต้องพิสูจน์ทุกวันไม่เฉพาะวันนี้ แต่ในวันแห่งความรัก อยากบอกผู้หญิงว่า ต้องรู้จักป้องกันตัว เพราะผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ อันจะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ อีกมากมาย ครอบครัวจะต้องเสียใจ จึงอยากฝากเตือนว่า วันแห่งความรักนี้ ต้องมีสติ คู่รักไม่ควรชักนำกันไปในทางที่ไม่ดี
ขณะที่มุมมองของพระสงฆ์ พระวีรวัธ วีระวัฒโน นักวิชาการศึกษาฝึกอบรมและพัฒนา ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เจริญพรว่า สัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆะบูชา ปีนี้พิเศษที่วันแห่งความรัก กับวันมาฆบูชา มาบรรจบกันพอดี เป็นโอกาสที่คู่รัก จะได้พากันเข้าวัดทำบุญ ทำสิ่งที่ดี และเป็นโอกาสที่คู่รักควรได้เข้าใจว่า ความรักทางพระพุทธศาสนานั้นบริสุทธิ์ ไม่มีประกอบด้วย ตัณหา ราคะ มาเกี่ยวข้อง แต่ คือ ความเมตตาซึ่งกันและกัน อันจะเป็นทางทำให้ไม่เกิดทุกข์
เป็นโอกาสไม่มากนักที่วันแห่งความรักและวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาบรรจบกัน ปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษ สำหรับสังคมปัจจุบัน ไม่เฉพาะแต่วันแห่งความรัก ที่วัยรุ่น หนุ่มสาว จะถูกจับตามองจากสังคมว่า มักจะไปทำพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม เทศกาลอื่นก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน แต่การจับตานั้น คือ ความห่วงใย ที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่อยากเห็นลูกหลานต้องเสียอนาคต เพราะท้องก่อนวัยอันควร หรือ วัยรุ่นชาย ต้องออกจากโรงเรียน เพื่อมาใช้ชีวิตคู่ ก่อนวัยที่เหมาะสม ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในสังคมไทย การออกมากระตุ้นเตือนจากหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ การเดินรณรงค์แจกถุงยางอนามัย ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอีกต่อไป การไม่อายที่จะพูดความจริง การกล้าที่จะรู้จักวิธีป้องกัน ทำให้ปัญหาลดลงได้ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีเข้าถึงห้องนอนวัยรุ่นและถูกกระตุ้นความรู้สึกด้านต่างๆ โดยที่เขาไม่ต้องก้าวออกไปไหน แนวทางการป้องกัน ถือเป็นแนวทางลดปัญหา และการพูดกันอย่างเปิดใจ ก็ถือว่าเป็นแนวทางรับทราบต้นตอของปัญหาด้วยเช่นกัน
 
12 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:45 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่