ชาวบ้านที่อาศัยใกล้กับสถานที่ก่อสร้างไม่ติดใจ กรณีการติดตั้งภาพของกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีตไปติดไว้ที่บริเวณด้านหน้าทัณฑสถานหญิงเดิม

  
    ชาวบ้านที่อาศัยใกล้กับสถานที่ก่อสร้างไม่ติดใจ กรณีการติดตั้งภาพของกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีตไปติดไว้ที่บริเวณด้านหน้าทัณฑสถานหญิงเดิม แต่ขอให้การก่อสร้างไม่ลุกล้ำพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่เดิม
จากกรณีที่มีการนำภาพของกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีตไปติดไว้ที่บริเวณด้านหน้าข่วงหลวงเวียงแก้ว หรือทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิม จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย ว่าอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผู้เคยต้องโทษในเรือนจำแห่งนั้น นายนภดล ปัทมะสุคนธ์ ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกล่าวว่า เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้ที่นำมาติดไว้ เพื่อไม่ให้มีคำว่าเรือนจำ หรือคุกคงอยู่ โดยการสร้างข่วงหลวงเวียงแก้วมี 3 ส่วน คือ ทำสวนสาธารณะ บางส่วนจะยังคงเหลือไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และทำพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็เห็นด้วย และเห็นควรให้มีการจัดสถานที่สำหรับร้านค้าสินค้า OTOP เพื่อส่งเสริมรายได้ให้คนในท้องถิ่น และไม่ต้องการให้ลุกล้ำพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่เดิม
สำหรับโครงการหลังรื้อทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เพื่อทำข่วงหลวงเวียงแก้ว พื้นที่ 3 พื้นที่อาจจะมีการรื้อถอนหรือ เวนคืน หากเป็นไปตามแผนเดิม คือ ทัณฑสถานหญิงเก่า คลังโรงงานยาสูบ บ้านบนถนนจ่าบ้าน ที่ว่าการอำเภอเมือง สหกรณ์ครู และพื้นที่ใกล้เคียง
 
12 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:59 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่