ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์รักเป็นปลอดภัย

  
     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์รักเป็นปลอดภัย หวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
นายแพทย์ณัฐพร วงษ์สุทธิดากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดกิจกรรมรณรงค์ รักเป็นปลอดภัย ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์แนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาแม่วัยใสที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นต่อเนื่อง
รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือ ต้องสื่อสารสร้างความตระหนักถึงปัญหาโดยให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและวัยรุ่นเพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาระบบบริการเน้นการให้ความรู้คำปรึกษา บริการคุมกำเนิด โดยจัดบริการให้เข้าถึงง่ายและพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือ ควบคู่กับการประเมินผลรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
จากข้อมูลของสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พบว่าอัตราการคลอดของหญิงไทยอายุ 14-19 ปี แนวโน้มสูงขึ้นจาก 49.3 คน ต่อประชากรหญิงในช่วงอายุเดียวกัน 1,000 คน ในปี 2548 เพิ่มเป็น 53.8 คน ในปี 2555 ทั้งยังพบด้วยว่าวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้น และอายุน้อยลงเรื่อยๆ จากเดิมอยู่ที่อายุ 18-19 ปี ในปี 2539 เป็นอายุ 13-15 ปี ในปี 2555 และยังใช้ถุงยางอนามัยน้อยกว่าร้อยละ 50 จึงส่งผลให้มีแม่วัยใสจำนวนมาก โดยข้อมูลเมื่อปี 2555 พบว่า มีแม่วัยใสอายุต่ำกว่า 14 ปี คลอดลูก 3,725 คน เฉลี่ยวันละ 10 คน ขณะที่แม่วัยใสอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดลูก 133,176 คน หรือ เฉลี่ยคลอดวันละ 365 คน
 
13 กุมภาพันธ์ 2557 , 15:42 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่