เวทีเสวนาเชิงวิชาการ จากเมืองเชียงใหม่...สู่มรดกโลก นครวัด

  
     เวทีเสวนาเชิงวิชาการ จากเมืองเชียงใหม่...สู่มรดกโลก นครวัด สื่อให้เห็นว่า การเป็นเมืองมรดกโลก ต้องมีการบริหารจัดการควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการดูแลพื้นที่ ขณะที่ วัดในจังหวัดเชียงใหม่ พบหลักฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากราชอาณาจักรกัมพูชา
รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวนาเชิงวิชาการ จากเมืองเชียงใหม่...สู่มรดกโลก นครวัด ประเด็น มรดกโลก คือ อะไร และปัจจัยสำคัญกับการก้าวเข้าสู่เมืองมรดกโลกของเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเมืองเชียงใหม่
หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า สถาปัตยกรรมของสถานที่หลายแห่ง เช่น เฮือนหลวงอนุสารสุนทร ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โบราณสถานเวียงกุมกาม และมรดกโลกนครวัด ราชอาณาจักรกัมพูชา มีกระบวนการอนุรักษ์ที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและสถาปัตยกรรม บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ เมืองมรดกโลกอย่างเช่นนครวัด มีการบริหารจัดการโดยต้องนำรายได้จากการเข้าชมเข้ามาดูแลพื้นที่ด้วย สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เข้ามามีอิทธิพลกับล้านนาตั้งแต่อดีต สังเกตได้จาก ชื่อวัดทุงยู ที่ตั้งอยู่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นชื่อวัดภาษาเขมร คำว่า ทูงยู ในกฎมณเฑียรบาล ถือเป็นเครื่องยศอย่างหนึ่ง ขณะที่คำว่า ทูงยู แปลว่า ร่มกระดาษ
กิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีการเสวนาแล้ว ยังมีการเปิดนิทรรศการผลงานของนักศึกษา กระบวนวิชาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน จากเมืองเชียงใหม่...สู่มรดกโลกนครวัด ซึ่งการจัดนิทรรศการดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเมืองเชียงใหม่
 
13 กุมภาพันธ์ 2557 , 15:54 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่