โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ยังคงเดินหน้า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใด และแม้เงินกู้สองล้านล้านจะผ่านหรือไม่

  
    โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ ยังคงเดินหน้า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใด และแม้เงินกู้สองล้านล้านจะผ่านหรือไม่ ล่าสุดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ ระยะที่สอง พิษณุโลก-เชียงใหม่ มีประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมรับฟังจำนวนมาก ปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้ศึกษาออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร –เชียงใหม่ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร-พิษณุโลก และระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2564 โดยจะใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง 16 นาที เบื้องต้นคิดราคาค่าโดยสารตลอดสายไว้ที่ 1,074 บาท โครงการยังเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใด แม้ว่างบประมาณจากเงินกู้สองล้านล้านไม่ผ่าน ก็จะต้องหางบประมาณส่วนอื่นมาดำเนินการด้วยวิธีพิเศษหรืองบปกติ ดังจะเห็นได้ว่าโครงการใหญ่ๆของประเทศก็กู้เงินมาดำเนินการทั้งสิ้น โดยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 ปีจึงจะแล้วเสร็จ ซึ่งหากแล้วเสร็จก็จะมีความเจริญ รองรับประชาคมอาเซียน สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล
โดยได้เสนอ 3 แนวเส้นทาง ประกอบด้วย แนวทางเลือกที่หนึ่ง ใช้เส้นทางที่ใช้ทางรถไฟเดิมเป็นหลัก โดยปรับรัศมีโค้งบางส่วนเพื่อให้รถไฟสามารถทำความเร็วที่ต้องการได้ระยะทาง 299 กิโลเมตร มี 5 สถานีได้แก่ อุตรดิตถ์ เด่นชัย ลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่ แนวทางเลือกที่สอง ใกล้ตัวเมืองแพร่ แยกออกที่ห้วยไร่ จังหวัดแพร่ และวกกลับเส้นทางรถไฟเดิมที่ตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร มี 5 สถานีประกอบด้วย อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ แนวทางเลือกที่ 3 แยกไปจากพิษณุโลก เข้าจังหวัดสุโขทัย ทางสวรรคโลก ศรีสัชนาลัย เข้าเมืองลำปางระยะทาง 293 กิโลเมตร มี 5 สถานีประกอบด้วย สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ช่วงลำปาง-เชียงใหม่ทุกทางเลือกจะวิ่งไปตามแนวรถไฟเดิมจนถึงบริเวณดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน จะตัดแนวเส้นทางใหม่เพื่อให้รถไฟสามารถทำความเร็วได้จากนั้นวิ่งตามแนวรถไฟเดิมจนถึงเชียงใหม่ โดยจะคัดเลือกตามความเหมาะสมมากที่สุด ตามปัจจัยหลัก 3 ด้าน คือด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนและด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 
13 กุมภาพันธ์ 2557 , 18:34 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่