จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเสนอเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนหลักแต่งเพื่อการค้าชายแดน เนื่องจากสะดวกต่อการเดินทางไปเมืองตองจีของเมียนมาร์

  
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเสนอเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนหลักแต่งเพื่อการค้าชายแดน เนื่องจากสะดวกต่อการเดินทางไปเมืองตองจีของเมียนมาร์ ขณะที่จุดผ่อนปรนชายแดนกิ่วผาวอก จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
นายไพโรจน์ กุลวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด่านกิ่วผาวอก และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าชายแดน เชียงใหม่ –สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โครงการพัฒนาการค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ จุดผ่อนปรนหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จุดผ่อนปรนสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย และจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว ซึ่งจุดผ่อนปรนชายแดนกิ่วผาวอกเดิมมีศักยภาพที่สุด แต่จากสภาพภูมิประเทศที่จะเดินทางติดต่อเพื่อจากชายแดนด้านอำเภอเชียงดาวเข้าไปยังเมืองตองจีของพม่านั้นเส้นทางเป็นภูเขาคดเคี้ยว สูงชัน ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง จึงได้นำเสนอเส้นทางที่น่าส่งเสริมคือเส้นทางจากจุดผ่อนปรนชายแดนหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง ซึ่งเดินทางราบไม่มีภูเขามากนัก มีถนนรองรับแล้ว ประกอบกับเส้นทางผ่านดังกล่าวอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลกลางพม่า ซึ่งเส้นทางจากกิ่วผาวอกนั้นยังอยู่ในอำนาจของชนกลุ่มน้อย ที่ประชุมจึงมีแนวคิดจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจุดผ่อนปรนชายแดนกิ่วผาวอก ส่วนจุดผ่านแดนหลักแต่งนั้นจะส่งเสริมด้านการค้าชายแดน โดยจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อของอนุมัติเห็นชอบโดยคาดว่าไม่น่าจะเกิน 6 เดือนจึงจะเห็นเป็นรูปธรรม
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ปี 2558 เมื่อเปิดประชาคมอาเซียน พม่าเป็นอีกประเทศที่น่าจับตา เส้นทางหลักแต่งนั้นปัจจุบันก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางไป เช่นกลุ่ม ออฟโรด ที่ชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ซึ่งหากเปิดอย่างเป็นทางการจะสร้างมูลค่าการค้า การลงทุนอย่างมหาศาล
 
13 กุมภาพันธ์ 2557 , 18:36 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่