งานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสา บ้านต้นเปา ครั้งที่ 11 จัดอย่างยิ่งใหญ่

  
     งานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสา บ้านต้นเปา ครั้งที่ 11 จัดอย่างยิ่งใหญ่ ณ บ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งผลิตกระดาษสาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสา บ้านต้นเปา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณบ้านต้นเปา หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรมในท้องถิ่น แสดงออกถึงความงดงามตระการตาของกระดาษสานานาชนิด อีกทั้งประชาสัมพันธ์บ้านต้นเปา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกระดาษสาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการกระดาษสา การแสดงผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา การประกวดเทพีกระดาษสา การประกวดตีกลองหลวง การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การตกแต่งเส้นทางและหน้าร้านด้วยกระดาษสาและกิจกรรมภาคบันเทิงอีกมากมาย
พิธีเปิดจัดอย่างยิ่งใหญ่ มีการแสดงเรื่องราวความเป็นมาของกระดาษสาที่อยู่คู่เมืองล้านนากว่า 300 ปี ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การแสดงโชว์จากชุดกระดาษสา และขบวนรถที่ตกแต่งด้วยกระดาษสา ภายใต้แนวคิด “ปีแห่งความรัก ความสามัคคี และต้อนรับประชาคมอาเซียน” งานมีไปจนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หมู่บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
15 กุมภาพันธ์ 2557 , 19:30 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่