พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 12 ของมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

  
     พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 12 ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จะมีขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา 924 คน
อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เปิดเผยว่า พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 12 ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 มีผู้สำเร็จการศึกษา 924 คน ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต 7 คน มหาบัณฑิต 387 คน และบัณฑิต 530 คน ทั้งนี้ดุษฎีบัณฑิตได้รับเกียรตินิยมเรียนยอดเยี่ยม 2 คน บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับสอง 2 จำนวน 22 คน โดยพิธีประสาทปริญญาจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยเวลา 08.00 -12.00 น.จะทำการถ่ายภาพหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ บริเวณชั้นล่างศูนย์ประชุม 14.09 น.เริ่มขบวนแห่ พร้อมเดินเข้าสู่บริเวณพิธี และพิธีประสาทปริญญาบัตร จะเริ่มขึ้นใน เวลา 14.30 น. โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์โชติ ธีตรานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย และนายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เป็นผู้ประสาทปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 
15 กุมภาพันธ์ 2557 , 19:34 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่