กรมพลศึกษาจัดกิจกรรม เรารักกัน นันทนาการอาเซียน Love One Another…ASEAN Recreation 2004 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมพลศึกษาจัดกิจกรรม เรารักกัน นันทนาการอาเซียน Love One Another…ASEAN Recreation 2004 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมประชาชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ดร.เสกสรรค์ นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน“เรารักกัน นันทนาการอาเซียน Love One Another…ASEAN Recreation 2004” ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมพลศึกษาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจเพื่อนบ้าน 10 ประเทศอาเซียน ผ่านกิจกรรมนันทนาการเน้นให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ความสุขตามแบบฉบับแต่ละประเทศอาเซียน เรียนรู้ความเหมือน ความต่าง เสริมสร้างความเข้าใจกันและกัน ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับพาสปอร์ต 1 เล่มที่พาเที่ยวใน 10 ประเทศอาเซียน พบกับสาระความรู้มากมาย พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เมื่อร่วมสนุกครบทุกกิจกรรมก็สามารถนำพาสปอร์ตไปรับของที่ระลึกได้ฟรี กิจกรรมในงานประกอบด้วย ศาลา 10 ประเทศอาเซียน แต่ละประเทศจะมีพาวิลเลียนของตัวเองที่จะนำเสนอเรื่องราวความโดดเด่นของแต่ละประเทศ ทั้งการแต่งกายชุดประจำชาติ การสาธิตทำอาหารจานเด็ดของประเทศนั้น ๆ ในชิมฟรี กิจกรรมศาลานันทนาการอาเซียน ชมนิทรรศการมีชีวิตประกอบสื่อมัลติมีเดีย นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการนันทนาการของกรมพลศึกษา ความเป็นมาของอาเซียน และกิจกรรมนันทนาการสร้างสุขผ่อนคลายตามสไตล์ของแต่ละประเทศอาเซียน ร่วมประดิษฐ์ของที่ระลึกตามจินตนาการพร้อมนำกลับบ้านฟรี นอกจากนี้ยังมีการแสดงในเวทีนันทนาการอาเซียน มีการแสดงเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิก การแสดงที่สื่อถึงสายใย ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พร้อมนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียง งานมีไปจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 17.00 – 22.00 น.
กิจกรรมดังกล่าวเคยจัดครั้งแรกเมื่อปี 2556 ที่กรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จมีผู้สนใจจำนวนมาก ปีนี้จึงได้พัฒนาจัดกิจกรรมกระจายไปสู่เมืองหลักของภูมิภาค มีการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนนันทนาการ เป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 
21 กุมภาพันธ์ 2557 , 22:11 น. , อ่าน 1297  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่