นางศิริพร ตันติพงษ์ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่

  
    นางศิริพร ตันติพงษ์ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ นับเป็นผู้หญิงคนแรกที่รับตำแหน่งนี้ในจังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสามัญประจำปีและเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ ผลปรากฏว่า นางศิริพร ตันติพงษ์ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ โดยกล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ต้องสมานสามัคคีให้องค์กรมีความเข้มแข็ง โดยจะสานต่อและขับเคลื่อนงานที่อดีตประธานสภาคนก่อน ๆ ได้ทำไว้ เช่น งานอุตสาหกรรมแฟร์ และนอร์ทเทอร์นฟูดวาเลย์ เป็นต้น โดยจะส่งเสริม ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs หรือขนาดเล็กและกลาง โดยเฉพาะเรื่องการตลาด โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น ขณะที่ปี 2558 จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต้องเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนา
ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิกจำนวนกว่า 120 ราย หลังจากนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จะต้องแสวงหาบุคลากรที่เหมาะสมมาเป็นคณะกรรมการ ซึ่งนางศิริพร ตันติพงษ์ เป็นนักธุรกิจ เจ้าของกิจการผลิตน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปรายใหญ่ของภาคเหนือนับเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่คนแรกที่เป็นผู้หญิง
 
21 กุมภาพันธ์ 2557 , 22:54 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่