เทสโก้ โลตัส เปิดตัวห้องเรียนชุมชนแห่งที่สองของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     เทสโก้ โลตัส เปิดตัวห้องเรียนชุมชนแห่งที่สองของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ คืนกำไรให้แก่สังคม สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเรียนชุมชน ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเทสโก้ โลตัส ได้ขยายแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนในภูมิภาค เป็นแห่งที่สองของประเทศ หลังจากประสบความสำเร็จที่เทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้ามาแล้ว 1 ปี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างทักษะ พัฒนาความรู้ และวิชาชีพให้กับชาวภาคเหนือ สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพให้แก่คนทุกช่วงวัย โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและผู้มีความรู้ในชุมชนมาร่วมแบ่งปัน ทั้งด้านพัฒนาทักษะวิชาชีพ เช่น งานประดิษฐ์ การจัดดอกไม้ การวาดภาพ การเล่นดนตรีขั้นพื้นฐาน ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ขั้นพื้นฐาน เป็นต้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวส่งผลดีและเกิดประโยชน์ต่อชาวเชียงใหม่ในภาพรวม โดยเฉพาะปี 2558 จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ประชาชนต้องเตรียมพร้อม นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถมาฝึกอาชีพเพื่อนำไปพัฒนาหารายได้ได้อีกด้วย นับเป็นการคืนกำไรสู่สังคมอย่างแท้จริง
สำหรับห้องเรียนชุมชนจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ประชาชนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเฉพาะวิชาสอนการบ้านลูก สำหรับพ่อแม่ที่ต้องสอนการบ้านให้บุตรหลานอีกด้วย โดยที่ผ่านมา ห้องเรียนชุมชนแห่งแรกที่เทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้าเปิดดำเนินการมาแล้ว 1 ปี มีสมาชิกสองพันคน หลักสูตรที่นิยมมากที่สุดคือ ร้อยลูกปัด คริสตัล และจัดดอกไม้ นับเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน สร้างจิตสำนึกสาธารณะให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี อันจะนำไปสู่สังคมแห่งความสามัคคีและเข้มแข็งในอนาคต
 
21 กุมภาพันธ์ 2557 , 23:22 น. , อ่าน 1274  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่