รถยนต์ส่วนบุคคลของคณะของหม่อมหลวงสราลี กิตติยากร พลิกคว่ำที่บ้านโพธิ์ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

  
    รถยนต์ส่วนบุคคลของคณะของหม่อมหลวงสราลี กิตติยากร พระขนิษฐาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสียหลักพลิกคว่ำที่บ้านโพธิ์ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งหมด 4 ราย ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด เชียงใหม่ประสาน ชุดปฏิบัติการระดับสูงโรงพยาบาลอมก๋อยออกให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลอมก๋อย โดยได้ประสานศูนย์สื่อสารสั่งการ นเรนทร ขออากาศยาน เคลื่อนย้าย จากโรงพยาบาลอมก๋อย พร้อมทีมแพทย์พยาบาลลำเลียงทางอากาศ โดยเฮลิคอปเตอร์ตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายดารารัศมี จากสนามฟุตบอลเทศบาลอมก๋อย เดินทางมายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิจกุล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับผู้ป่วย
 
22 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:29 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่