จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง ที่คาดว่าจะรุนแรงกว่าทุกปี

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง ที่คาดว่าจะรุนแรงกว่าทุกปี มี 6 อำเภอแจ้งขอความช่วยเหลือมาทางจังหวัดแล้ว
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปีนี้ทางจังหวัดได้มีการประชุมสั่งการทุกอำเภอ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ ตรวจสอบ เตรียมแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชน เช่น แหล่งน้ำที่ตื้นเขินก็ให้ทำแผนขุดลอก หรือแม้แต่การทำฝายแม้วในพื้นที่ ส่วนภาพรวมทั้งจังหวัด คาดว่า ปีนี้ ภัยแล้งจะรุนแรงกว่าทุกปี ต้องบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาโดยเฉพาะปัญหาการแย่งชิงน้ำ ต้องให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่น ทำความเข้าใจกับประชาชน ให้เกษตรจังหวัดและอำเภอ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการหยุดปลูกพืชบางชนิดในหน้าแล้ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น อำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า ยังเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งหนักทุกปี ขณะนี้ มี 6 อำเภอ แจ้งขอความช่วยเหลือมายังจังหวัดแล้ว
 
23 กุมภาพันธ์ 2557 , 10:59 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่