คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ จำนวน 485 ร่าง ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ผู้อุทิศร่างเป็นตำราให้เป็นวิทยาทาน แก่การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2557 กิจกรรมในที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เริ่มพิธีทางศาสนา ตั้งแต่เวลา 19.30 – 21.00 น. ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนในวันที่ 1 มีนาคม จะเคลื่อนศพอาจารย์ใหญ่ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเวลา 08.00 น. ไปยังวัดลัฏฐิวัน(พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และพระราชทานเพลิงศพ ในเวลา 14.15 น. โดยจะมีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวง เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพฝ่ายสงฆ์ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพฝ่ายฆราวาส และในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 จะจัดทำพิธีทำบุญอัฐิ และลอยอังคาร ดำเนินการโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 09.00 น. ณ ท่าแม่น้ำปิง ตรงข้ามวัดลัฏฐิวัน
นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนโดยมี อาจารย์ใหญ่ เป็นเสมือนทั้งอาจารย์และตำราเล่มหลัก เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาสภาพอวัยวะจริง รวมทั้งตำแหน่ง และความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียงจากร่างอาจารย์ใหญ่ก่อน เพื่อเรียนวิชาชีพในชั้นปีที่สูงขึ้น ส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้น ศาสตราจารย์แพทย์หญิงผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ ได้ทำเรื่องถึงสำนักพระราชวังเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
 
24 กุมภาพันธ์ 2557 , 15:25 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่