กิจกรรมวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2557

  
     พื้นที่อำเภอโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังพบการเผาป่าจำนวนมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขอความร่วมมือประชาชนงดการเผา ขณะที่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2557 เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของไฟป่า
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2557 ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาไฟป่า กระตุ้นความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ให้มีศักยภาพสูงสุดในการเข้าปฏิบัติงาน ตลอดจนความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ทุกปี
นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 กรมป่าไม้ กล่าวว่า พื้นที่ทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แม่แจ่ม ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับรายงานการเกิดไฟป่าจำนวนมากและมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต ในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้แบ่งหน้าที่กันดูแลทั้งเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อเฝ้าระวังการเผา นอกจากนี้ ต้องขอความร่วมมือประชาชน คือ ไม่เผาป่า ไม่จุดไฟ จะเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด
ภายในงานมีการตีฆ้องเปิดงาน ประธาน ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยราชการ ร่วมกันปล่อยกำลังพล และปล่อยขบวนรถ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ประมาณ 1,500 คน
 
24 กุมภาพันธ์ 2557 , 15:37 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่