กอรมน.เชียงใหม่ กวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายย่านตลาดคำเที่ยง

  
    กอรมน.เ ชียงใหม่ กวาดล้าง กดดันแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายย่านตลาดคำเที่ยง แหล่งที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าวใหญ่ผิดกฏหมายแหล่งใหญ่ของเชียงใหม่
สืบเนื่องจากกรณีที่พลโทอนันตพร กาญจนรัตน์ ปลัดบัญชีและการเงิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในตรวจติดตามสภาพปัญหาในจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดพันเอกอัครวุฒิ วุฒิเดชโชติโภคิน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ชุมชนคลองเงิน 1 และ 2 ย่านตลาดคำเที่ยง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ซึ่งชุมชนดังกล่าวมีชาวต่างด้าวมาอาศัยเป็นชุมชนแออัด เป็นแหล่งอาชญากรรม และก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมา ทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายได้ 17 คน รื้อถอนบ้านร้างที่เป็นแหล่งมั่วสุมขายยาเสพติดไปแล้ว 9 หลังและมีโครงการจะรื้อถอนอีก ทั้งนี้มีข้อมูลว่า ปัจจุบันพบว่ามีคนพเนจร เร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชาวไทยใหญ่ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมและความมั่นคง
สำหรับพื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าวแหล่งใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ คณะทำงานได้กวาดล้างเป็นระยะ มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่หลายร้อยคน มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย อาชญากรรมและยาเสพติด โดยก่อนหน้านี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปตั้งหน่วยในพื้นที่ เพื่อควบคุมป้องปรามการกระทำผิด และป้องกันการออกมายืนรอนายจ้างจนเป็นทัศนะอุจาดของเมืองเชียงใหม่ ในอนาคตอันใกล้ กอรมน.เชียงใหม่จะรื้อถอนบ้านร้างอีกหลายหลัง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมอีกด้วย
 
25 กุมภาพันธ์ 2557 , 11:00 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่