มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่งกายคล้ายนักศึกษา

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่งกายคล้ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าไปถ่ายรูปในมหาวิทยาลัย
หลังจากได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยว่า มีนักท่องเที่ยวชาวจีน 4 คน แต่งกายคล้ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปบันทึกภาพภายในบริเวณมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ผ่านไป-มาพบเห็น และบันทึกภาพไว้ได้ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการดูแลและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จึงได้เชิญตัวนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้ง 4 คน เข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามและชี้แจงการกระทำดังกล่าว ซึ่งขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย มีบทกำหนดโทษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในคนทั่วไปว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีการกล่าวเตือนและขอความร่วมมือไม่นำภาพที่มีการแต่งกายคล้ายเครื่องแบบนักศึกษาออกเผยแพร่ พร้อมทั้งได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องกระทำการตามกฎหมาย โดยการแจ้งความที่สถานีตำรวจ และหากมีการดำเนินคดี จะมีการติดต่อสื่อสารไปยังสถานที่พำนักในประเทศไทย หรือติดต่อแจ้งกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ทั้งนี้หากผู้ใดพบเห็นนักท่องเที่ยวปฏิบัติตนไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่ งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง โทร. 053-94-1190, 053-94-1199 หรืองานประชาสัมพันธ์ กองกลาง โทร. 053-94-1303 , 053-94-4444 ม่
 
25 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:17 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่