ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เตรียมปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เตรียมปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมอกควัน และดับไฟป่า โดยใช้เครื่องบิน CN3 และคาราแวน รวม 3 ลำ เข้าปฏิบัติการในพื้นที่
นายอานุภาพ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบินเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพร้อมเคลื่อนที่ทำฝนในพื้นที่ต่างๆ และติดตามความเดือดร้อนของประชาชนในการต้องการฝนในจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์สภาพอากาศเพื่อทำฝนหลวงทุกวันและปฏิบัติตามคำร้องขอของจังหวัดให้ปฏิบัติการฝนหลวง ผลการดำเนินการช่วงวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา จังหวัดลำปาง อุตรดิตถ์ และแพร่ มีฝนตกเล็กน้อย ส่วนเดือนมีนาคมเป็นต้นไป จะปฏิบัติการที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หมอกควัน และหากเกิดวิกฤติ จะบรรทุกน้ำและน้ำแข็งแห้งเข้าดับไฟป่าในพื้นที่ ด้วยเครื่องบิน CN3 ขนาดบรรทุก 2,000 กิโลกรัม จำนวน 1 ลำ และเครื่องบินคาราแวน ขนาดบรรทุก 800 กิโลกรัม จำนวน 2 ลำ
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ การปฏิบัติการฝนหลวงทุกครั้ง จะต้องใช้ข้อมูลสภาพเมฆ สภาพกลุ่มฝน จากเรด้าของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ติดตั้งไว้ที่อำเภออมก๋อย และใช้ข้อมูลเรด้าของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประกอบกัน
 
25 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:32 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่