ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยผลประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย อักษร ขต

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยผลประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย อักษร ขต ได้ยอดประมูลกว่า 26 ล้านบาท และจากการประมูล 13 ครั้ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มียอดการประมูลกว่า 323 ล้านบาท
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย อักษร ขต จำนวน 301 หมายเลข ครั้งที่ 13 ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยอดเงินประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กว่า 26 ล้านบาท สำหรับป้ายที่มีราคาสูงสุด ได้แก่ หมายเลขทะเบียน ขต 999 ราคา 1,466,666 บาท โดยนายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ รองลงมา คือ หมายเลขทะเบียน ขต 8888 ราคา 1,015,000 บาท โดยนายสุพัฒน์ พฤกษวิวัฒน์ และหมายเลขทะเบียน ขต 5555 ราคา 600,000 บาท โดยนางสาวธันว์สินี นันทสมบัติ ขณะที่หมายเลขทะเบียน ขต 8 และ ขต 9 ราคา 600,000 บาท โดยนายอมต ภาชนะพรรณ์ ส่วนป้ายราคาต่ำสุด ได้แก่ หมายเลขทะเบียน ขต 3300 ราคา 21,000 บาท โดยนายณัฐสิทธิ์ ศิริรักษ์ รวมยอดการประมูล 13 ครั้ง ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มีเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) กว่า 323 ล้านบาท ถือเป็นจังหวัด 1 ใน 5 ของประเทศที่มีการประมูลบ่อยที่สุด
นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการประมูลครั้งต่อไป ครั้งที่ 14 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในป้ายทะเบียนเลขสวย ขท
 
25 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:39 น. , อ่าน 1306  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่