ปีนี้ดอยเต่าแห้งแล้งหนักที่สุดในรอบ 5 ปี เสนอขอประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้ว

  
     นายอำเภอดอยเต่าระบุ ปีนี้ดอยเต่าแห้งแล้งหนักที่สุดในรอบ 5 ปี ขอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อนุมัติประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้ว
นายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ปีนี้คาดการณ์จะแล้งอย่างหนักในพื้นที่อำเภอดอยเต่า โดยสังเกตจากทะเลสาบดอยเต่าแห้งจนไม่สามารถล่องแพได้ ต้องไปขึ้นที่ท่าก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งห่างออกไปกว่า 50 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของอำเภอดอยเต่า ขณะที่อ่างเก็บน้ำแม่ตูบที่มีปริมาณเก็บกักน้ำสูงสุด 20 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำแม่หาด ปริมาณเก็บกับสองล้านลูกบาศก์เมตร ก็แห้งจนไม่สามารถปล่อยน้ำออกไปให้เกษตรกรได้ ทางอำเภอได้ประสานขอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำงบประมาณไปขุดเจาะน้ำบาดาลให้ประชาชนในพื้นที่ เบื้องต้นอำเภอได้จัดซื้อกระสอบทรายแจกจ่ายไปยังพื้นที่เพื่อให้ประชาอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำฝายชะลอการไหลของน้ำให้ประชาชนที่ขณะนี้ประสบภัยกว่า 5 พันครัวเรือนหรือกว่า 2 หมื่นคน ขณะเดียวกันยังได้รายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งเพื่อจะได้นำงบประมาณภัยพิบัติมาใช้ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่
นายอำเภอดอยเต่ากล่าวด้วยว่า จากที่คาดการณ์ภัยแล้งเช่นนี้จะเป็นวงรอบทุก 5 ปี จะแล้งหนักหนึ่งครั้ง ซึ่งคงครบวงรอบ อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าประชาชนจะต้องมีน้ำอุปโภคบริโภค โดยจะใช้น้ำจากบ่อบาดาล ส่วนเรื่องพืชผลทางการเกษตรเช่นลำไย ก็ได้ประสานไปยังเกษตรอำเภอเร่งสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ขณะที่อำเภอได้มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลปัญหาระดับอำเภอ และประสานท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
 
26 กุมภาพันธ์ 2557 , 15:54 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่