สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่เตรียมยื่นเสนอให้จังหวัดจัดพิธีดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นวันที่ 15 เมษายนเหมือนเดิม

  
     สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่เตรียมยื่นเสนอให้จังหวัดจัดพิธีดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นวันที่ 15 เมษายนเหมือนเดิม มิฉะนั้นสมาชิกทั้ง 7 พันคนจะไม่ร่วมขบวนโดยเด็ดขาด
นายกมลสิทธิ์ โรจน์ธนวิภัช นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ครั้งล่าสุด ที่ประชุมมีมติจะทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้วันจัดพิธีดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในเทศกาลปีใหม่เมืองเชียงใหม่เป็นวันที่ 15 เมษายน เหมือนที่เคยปฏิบัติมาแต่โบราณที่จะดำหัวพ่อเมืองในวันที่ 15 เมษายนซึ่งเป็นวันพญาวัน ถัดจากวันที่ 14 ซึ่งเป็นวันเน่า และวันที่ 13 เมษายนซึ่งเป้นวันสังขารล่อง โดยการจัดพิธีดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่จัดมากว่าร้อยปีมาแล้วตามความเชื่อของชาวล้านนา ทั้งนี้จังหวัดต่าง ๆในภาคเหนือเช่น ลำปาง ลำพูน แพร่และน่านก็จัดในวันเดียวกัน โดยจะยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในเร็ว ๆ นี้ หากทางจังหวัดยืนยันจะจัดงานพิธีดังกล่าวในวันที่ 16 เมษายนเหมือนปีที่แล้ว ทางสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านกว่า 7 พันคนก็จะไม่มาร่วมพิธีอย่างเด็ดขาดตามมติของสมาคม
สำหรับข้อเรียกร้องของสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าวเนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้เปลี่ยนแปลงการจัดพิธีดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นวันที่ 16 เมษายน ตามปฏิทินล้านนา แต่ทางสมาคมเห็นว่า การจัดงานในวันดังกล่าวเป็นวันเปิดทำงานแล้ว ไม่มีผู้ร่วมขบวน และยังไม่สอดรับกับการจัดที่มีมาต่อเนื่องกว่าร้อยปีอีกด้วย
 
26 กุมภาพันธ์ 2557 , 16:27 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่