มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจงการแจ้งความดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวจีนที่ใส่ชุดนักศึกษาถ่ายรูปบริเวณมหาวิทยาลัย

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจงการแจ้งความดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวจีนที่ใส่ชุดนักศึกษาถ่ายรูปบริเวณมหาวิทยาลัย พร้อมออกแนวทางต่างๆ รองรับ หากนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาชมในบริเวณมหาวิทยาลัย
จากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวัน กรณีนักท่องเที่ยวจีนมีแต่งกายคล้ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปบันทึกภาพบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย มีบทกำหนดโทษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีข้อความแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเป็นภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ถึงกฎ ระเบียบต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มาระยะหนึ่งแล้ว บางส่วนให้ร่วมมือดี แต่บางส่วนยังละเมิดเช่นกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ทางมหาวิทยาลัยมองว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดต้องมีการหารือกันอย่างเข้มข้น เพราะมองว่าเป็นทั้งโอกาสทางการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็เป็นวิกฤตของคนในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้ออกแนวปฏิบัติให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัย โดยอนุญาตให้รถที่ไม่มีบัตรอนุญาต เข้าออกเฉพาะประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้าในมหาวิทยาลัยโดยรถจักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ ต้องจอดไว้ในจุดที่กำหนด มีอัตราค่าบริการจอดรถ ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะประสงค์เข้ามหาวิทยาลัย ต้องใช้บริการรถของมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ ผู้ใหญ่ ครั้งละ 50 บาท เด็ก ครั้งละ 20 บาท เปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
สำหรับนักท่องเที่ยวจีน เคยเข้ามายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สูงสุดที่วันละกว่า 500 คน หรือ 200-300 คนในวันปกติ
 
26 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:25 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่