สัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ 7 โอกาสและความท้าทาย ข้าวโพดฝักสดไทยสู่ตลาดโลก

  
     การสัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ 7 โอกาสและความท้าทาย ข้าวโพดฝักสดไทยสู่ตลาดโลก มุ่งหาแนวทางการพัฒนาผลผลิตข้าวโพดฝักสดขยายไปสู่ต่างประเทศมากขึ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ 7 โอกาสและความท้าทาย ข้าวโพดฝักสดไทยสู่ตลาดโลก ที่จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2557 ข้าวโพดฝักสด แบ่งได้เป็น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดเทียน ที่สำคัญที่สุด คือ ข้าวโพดหวาน มีมูลค่าส่งออกสูงถึง 5 พันล้านบาทต่อปี ตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่เป็น ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ขณะนี้กำลังเปิดตลาดไปยังประเทศในแถบตะวันออกกลาง คาดว่า หากเปิดตลาดสำเร็จ มูลค่าการส่งออกจะสูงถึงหมื่นล้านต่อปี นอกจากนี้ การนำแนวคิด ฟู้ด วาเล่ย์ คือ การนำนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งจะสามารถสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในระดับโลกได้
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวด้วยว่า พื้นที่ปลูกข้าวโพดฝักสดส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือ ประมาณ 90,000 ไร่ ขณะที่ทั้งประเทศมีพื้นที่ปลูกประมาณ 300,000 ไร่ กระจายส่งผลผลิตไปแปรรูปในจังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี และลำปาง เพื่อไปตัดเมล็ดบรรจุกระป๋องเป็นสินค้าส่งออก ข้าวโพดฝักสดยังมีแนวโน้มเป็นที่ตลาดต้องการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพดสีม่วง ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ยังสามารถขยายได้ในตลาดสุขภาพ
 
26 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:34 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่