รายงานพิเศษ ตลาดข้าวโพดฝักสดของไทย ยังสดใส

  
     รายงานพิเศษ ตลาดข้าวโพดฝักสดของไทย ยังสดใส พร้อมพัฒนาผลผลิตส่งออกไปต่างประเทศ โดยเฉพาะข้าวโพดสีม่วง ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ
ปัจจุบัน ข้าวโพดฝักสดของไทย จะแบ่งเป็น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดเทียน เฉพาะข้าวโพดหวาน มีมูลค่าส่งออกสูงถึง 5 พันล้านบาทต่อปี เป้าหมาย คือ ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และขณะนี้กำลังเปิดตลาดไปยังประเทศในแถบตะวันออกกลาง หากสำเร็จ มูลค่าการส่งออกข้าวโพดฝักสดของไทย จะสูงถึงหมื่นล้านต่อปี โดยแนวคิดสำคัญ คือ Food Valley ที่เชื่อมโยงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเข้ากับอุตสาหกรรมการเกษตร มุ่งสร้างสรรค์สินค้าเกษตรเป็นอาหารของโลก
รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า พื้นที่ปลูกข้าวโพดฝักสดของไทย ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ประมาณ 90,000 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งประเทศประมาณ 300,000 ไร่ มีการส่งไปยังบริษัททั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และกาญจนบุรี ตัดเมล็ดบรรจุกระป๋องเพื่อส่งออกซึ่งตลาดยังมีการรองรับอีกมาก เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดฝักสดจำหน่าย จะมีรายได้สม่ำเสมอ บริษัทจะรับซื้อกิโลกรัมละ 3.50-4.50 บาท ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เมื่อจำหน่ายแล้วเกษตรกรจะได้รับเงินเลยไม่ต้องรอ เช่นผลผลิตทางการเกษตรอื่น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ของข้าวโพดฝักสด คือ เมล็ดพันธุ์ ที่บริษัท มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งพัฒนา เพราะเมล็ดพันธุ์ที่ดี ถือเป็นต้นกำเนิดผลผลิตที่มีคุณภาพ
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวด้วยว่า ลักษณะการเก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักสด จะเก็บเกี่ยวตอนต้นยังเขียว ไม่ต้องรอให้ลำต้นแห้งเหมือนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจึงไม่นิยมเผาทำลายต้นข้าวโพด ทำเพียงไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด หรือนำไปเลี้ยงสัตว์แทน จึงลดปัญหามลภาวะในอากาศ ส่วนหนึ่งของปัญหาหมอกควันลงไปได้ ส่วนข้าวโพดฝักสดสีม่วง มีสารต้านอนุมูลอิสระในอนาคตจะเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมาก หลายบริษัทจึงพัฒนาเมล็ดข้าวโพดสีม่วงให้เกษตรกรปลูก ถือเป็นความคิดในเชิงสุขภาพที่จะมีผลไปถึงตลาดฮาลาลในอาเซียน
อนาคตข้าวโพดฝักสดของไทยยังสดใสมาก ผลผลิตมีราคาดี ลำต้นสดยังสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ได้ ไม่ต้องนำไปเผาทำลายจนก่อมลภาวะในอากาศ อีกทั้ง ในการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ตลาดเป้าหมายของข้าวโพดฝักสดยังเจาะไปยังกลุ่มฮาลาล ที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของอาเซียน โดยบริษัทต่างๆ ก็ได้พัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสีม่วง เพื่อตอบสนองตลาดสุขภาพเพิ่มขึ้น อนาคตข้าวโพดฝักสด ผลผลิตทางการเกษตรชนิดหนึ่งของไทย จึงยังไม่น่าเป็นห่วง เช่นผลผลิตการเกษตรชนิดอื่น
 
26 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:45 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่