รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและภัยแล้ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการแบบ Single Command

  
    รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและภัยแล้ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการแบบ Single Command แบ่งงานกันอย่างชัดเจน ขอความร่วมมือกับชาวบ้านและชุมชน
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนโยบายการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้งว่า โดยธรรมชาติไฟป่าจะมีประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ประมาณ 80 ถึงร้อยวัน หากดูจากสถิติปีที่ผ่านมา การแก้ปัญหาน่าจะมาถูกทางแล้ว เพราะพื้นที่ป่าถูกไฟป่าเผาลดลงกว่าหมื่นไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 15-20 โดยนายปลอดประสพกล่าวว่าไฟป่าน่าจะน้อยกว่านี้ แต่เนื่องจากตอนปลายช่วงฤดูไฟป่านายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้อ้างสิทธิมนุษยชน ทำให้ชาวเขาเผาป่า ปีนี้จะเจรจากับนายแพทย์นิรันดร์เรื่องนี้ เนื่องจากกระทบกับคนส่วนใหญ่ สำหรับการทำงาน ได้แบ่งอย่างชัดเจน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลป่าไม้ กระทรวงเกษตรดูแลพื้นที่เกษตร กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลพื้นที่ชุมชน ทำงานแบบ Single Command ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางสั่งการ ติดตามแบบ Real Time โดยใช้การตรวจวัดจุด Hot Spot จากภาพถ่ายดาวเทียม โดยให้ใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ ว่าจ้างชาวนาและเกษตรกรมาเป็นยามป้องกันไฟ แทนการเผาหรือล่าสัตว์ โดยยอมรับว่าปีนี้ฤดูหนาวยาวนาน ใบไม้ร่วงจำนวนมาก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ส่วนมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งนั้น สภาพทั่วไปปีที่ผ่านมาฝนตกไม่ต่างจากปีก่อนมากนัก ปริมาณน้ำสองเขื่อนคือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำน้อยกว่าปกติ จึงต้องมีวินัยในการใช้น้ำ ไม่ปลูกข้าวนาปรัง ยกเว้นผู้ที่อยู่ในเขตชลประทานที่มีน้ำเพียงพอ ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคมากกว่า ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแบ่งสัดส่วนน้ำเพื่อการเกษตรสูงถึงร้อยละ 75 ซึ่งนับว่ามาก ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้นับว่ามีน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมา ต้องเข้าไปคุยกับชาวบ้านเพื่อขอความร่วมมือ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเพียงพอ
 
27 กุมภาพันธ์ 2557 , 16:32 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่