สทท.เชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

  
     สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และนายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ร่วมลงนามความร่วมมือผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ที่ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารและทีมงานของทั้ง 2 หน่วยงาน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน
การลงนามครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางมากขึ้น และยังเป็นการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอีกด้วย สำหรับความร่วมมือผลิตรายการครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จะร่วมผลิตรายการใหม่ ชื่อรายการ ตามไปดูครูทำดี เพื่อแพร่ภาพทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันศุกร์แรกของเดือน เวลา 15.30-16.00 น. ซึ่งเนื้อหาของรายการจะเป็นผลงานความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่จะหมุนเวียนกันผลิตรายการ เริ่มแพร่ภาพตอนแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นไป
 
27 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:22 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่