การสัมมนา เรื่อง ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างซอฟต์แวร์ไทย

  
     การสัมมนา เรื่อง ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างซอฟต์แวร์ไทย เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้จักปกป้องความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างซอฟต์แวร์ไทย ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เป้าหมาย คือ ต้องการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจมากขึ้น เพราะปัจจุบัน ประเทศไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญามากนัก เมื่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทั้งที่ความคิดสร้างสรรค์นั้นมีมูลค่าสูงมาก การสัมมนาจะบอกถึงวิธีปกป้องความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้น หรือ หากพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว จะบอกวิธีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
ภายในงานมีการบรรยาย หัวข้อ Overclock ปลดล็อคแรงบันดาลใจ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Hyperlink ซิงค์พลังไอเดีย การบรรยายในหัวข้อ Thinking Forward วาดเส้นทางธุรกิจ With Idea , Generating New Generation สรรสร้างบัณฑิตใหม่ให้สังคม และ Swirling Your Care แหล่งเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจให้ก้าวหน้า
 
27 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:27 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่