โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ

  
     โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ มาตั้งแต่กลางปี 2556 รอสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 (ลำปาง) ลงพื้นที่เจาะบ่อบาดาลอีกครั้งในเดือนมีนาคมนี้
นายแพทย์วิรัช กลิ่นบัวแย้ม รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การขาดแคลนน้ำใช้ในโรงพยาบาลสันป่าตองว่า ภาวะการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสันป่าตอง เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 มีการจ้างรถไว้ขนน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดการเปิดดำเนินการมา 33 ปี มีกาขุดเจาะบ่อบาดาล 5 บ่อ มีประสิทธิภาพใช้ได้จริงเพียง 2 บ่อ จึงได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความช่วยเหลือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงประสานไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 (ลำปาง) มีกำหนดมาขุดเจาะอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2557 หลังจากที่ขุดไปแล้ว 2 บ่อ ก่อนหน้านี้แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นความหวังเดียวของโรงพยาบาลในขณะนี้ ปัจจุบัน โรงพยาบาลสันป่าตอง ต้องการใช้น้ำวันละประมาณ 25,000-30,000 คิว เฉพาะที่ต้องใช้ในผู้ป่วยล้างไตวันละประมาณ 10,000 คิว แต่น้ำบาดาลที่ขุดเจาะมาใช้ มีปริมาณน้ำเพียง 2,000 คิวต่อวันเท่านั้น โดยเฉพาะในระยะนี้ กำลังเข้าสู่ภาวะภัยแล้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต้องนำน้ำไปช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจึงเกรงว่า จะขาดแคลนน้ำจนไม่สามารถให้บริการคนไข้ได้ในระยะยาว
สำหรับ โรงพยาบาลสันป่าตอง เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จำนวน 120 เตียง มีผู้ป่วยมารับบริการไม่น้อยกว่าวันละ 1,200 คน มีผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่าวันละ 100 คน
 
27 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:39 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่