นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่

  
     นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังผลการดำเนินการที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค เพื่อวางแนวทางการแก้ไขและพัฒนาต่อไปในอนาคต
ภายหลังจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจติดตามโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เพื่อชุมชนเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเช้า ช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการOTOP และกลุ่มคนเสื้อแดง ให้การต้อนรับและให้กำลังใจจำนวนมาก
โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOPในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อวางแนวทางการแก้ไขและพัฒนาต่อไปในอนาคต
 
28 กุมภาพันธ์ 2557 , 16:08 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่