สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเกษตรกผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลา เตรียมแผนรับฤดูแล้ง ปี 2557

  
     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเกษตรกรผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อดินและเลี้ยงปลาในกระชัง เตรียมแผนป้องกันและรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2557 ไว้ด้วย
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนปีนี้ ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป จึงขอให้เกษตรกรผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อดิน และเลี้ยงปลาในกระชัง เตรียมแผนป้องกันและรับสถานการณ์ช่วงฤดูแล้ง ปี 2557 เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้ควบคุมการใช้น้ำ รักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ป้องกันการรั่วซึม จัดทำร่มเงาให้กับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำภายในบ่อ ลดปริมาณอาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะที่เป็นอาหารสด เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย งดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำ ถ้าจำเป็นต้องระมัดระวังให้มาก เพราะจะมีผลกระทบกับการกินอาหารและการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำโดยตรง ควรปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในปริมาณหนาแน่นน้อยกว่าปกติ และควรปล่อยพันธ์สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง เพิ่มความสนใจ สังเกตอาการของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติจะได้รีบแก้ไขทันท่วงที และในช่วงเวลาดังกล่าว งดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด โดยเฉพาะปลาในกระชังในลำน้ำปิง หรือแหล่งน้ำสาธารณะทั่วไปที่มีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง
 
28 กุมภาพันธ์ 2557 , 16:58 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่